- Διαφήμιση -

Plisskën Festival 11–12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ήδη sold out η Day 1 για το πρώτο post-pandemic διεθνές φεστιβάλ

Ο Σεπτέμ­βρης μπή­κε πολύ δυνα­μι­κά, με πολ­λά live να συμ­βαί­νουν εδώ κι εκεί στην Αθή­να, κι ήρθε επι­τέ­λους η ώρα για το πρώ­το φεστι­βάλ! Το Plisskën έρχε­ται το Σάβ­βα­το 11 και την Κυρια­κή 12 Σεπτεμ­βρί­ου στην Τεχνό­πο­λη Δήμου Αθη­ναί­ων, για ένα διή­με­ρο γεμά­το ψυχε­δέ­λεια και χορό.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.