- Διαφήμιση -

«Πράσινο» φως για μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στη Γλυφάδα

Γ. Πατούλης: «Θωρακίζουμε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας»

Το έργο πρό­κει­ται να  υλο­ποι­η­θεί με χρη­μα­το­δό­τη­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2.8 εκ. ευρώ…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.