- Διαφήμιση -

Επαναφορά του lockdown σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο;

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου Κρήτης διαψεύδουν

Αντι­θέ­τως, τονί­στη­κε η σημα­σία της συνε­χι­ζό­με­νης επι­δη­μιο­λο­γι­κής και εργα­στη­ρια­κής επι­τή­ρη­σης και η ανά­γκη επι­τά­χυν­σης του εμβολιασμού…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.