- Διαφήμιση -

Moνή Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσας — Ένα κατάλευκο μοναστήρι λίγο πριν το Ελαφονήσι

Χτισμένη ψηλά με καταπληκτική θέα προς το Λιβυκό πέλαγος

Η Μονή της Πανα­γί­ας της Χρυ­σο­σκα­λί­τισ­σας βρί­σκε­ται 72km νοτιο­δυ­τι­κά των Χανί­ων, πολύ κοντά στην μαγευ­τι­κή λιμνο­θά­λασ­σα του Ελα­φο­νη­σί­ου . Είναι γυναι­κείο μονα­στή­ρι με μορ­φή φρου­ρί­ου, σκαρ­φα­λω­μέ­νο σε βρά­χο 35m με απε­ριό­ρι­στη θέα στη θάλασσα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.