- Διαφήμιση -

Φαλάσαρνα: Καταστροφές σε χωράφια και καταστήματα από ανεμοστρόβιλο

Σοβα­ρές ζημιές προ­κά­λε­σε ο ανε­μο­στρό­βι­λος που «χτύ­πη­σε» τα Φαλά­σαρ­να το πρωί  του Σαβ­βά­του. Ο αντι­δή­μαρ­χος Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Δήμου Κισά­μου, Σπύ­ρος Μαυ­ρο­δη­μη­τρά­κης επι­βε­βαί­ω­σε πως ο ανε­μο­στρό­βι­λος στο πέρα­σμά του, έκα­νε ζημιές σε θερ­μο­κή­πια, ελιές αλλά και καταστήματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Τα Χανιά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.