- Διαφήμιση -

Πλάκα Νάξου — Η τεσσάρων χιλιομέτρων χρυσή αμμουδιά

Λεπτή άμμος και διάφανα νερά

Η συγκε­κρι­μέ­νη παρα­λία απο­τε­λεί συνέ­χεια της παρα­λί­ας της Αγί­ας Άννας και αυτής του Αγί­ου Προ­κο­πί­ου, είναι από τις πιο όμορ­φες και μεγά­λες παρα­λί­ες της Νάξου.

Ψιλή λευ­κή αμμου­διά με μεγά­λους αμμό­λο­φους, ένα μαγευ­τι­κό σκη­νι­κό. Δίπλα στη θάλασ­σα υπάρ­χουν ταβερ­νά­κια και ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια με θέα το απέ­ρα­ντο γαλάζιο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.