- Διαφήμιση -

Έρκυνα: Ο μυθικός ποταμός με το μαγευτικό τοπίο

Ο ποτα­μός της Έρκυ­νας με τις πηγές του στην περιο­χή της Κρύ­ας προσ­δί­δει στην πόλη της Λιβα­δειάς μια ξεχω­ρι­στή φυσι­κή ομορ­φιά. Τρε­χού­με­να νερά, μικροί καταρ­ρά­κτες και τερά­στια πλα­τά­νια συν­θέ­τουν έναν μικρό παρά­δει­σο, δύο ώρες μακριά από την Αθήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.