- Διαφήμιση -

Εξεταστική για Τέμπη: Αρνείται να υπογράψει την κατάθεσή του ο διευθυντής της Hellenic Train

Την άρνη­σή του να υπο­γρά­ψει την κατά­θε­σή του στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή για «τη διε­ρεύ­νη­ση του εγκλή­μα­τος των Τεμπών», επι­κα­λού­με­νος την ποιό­τη­τα της διερ­μη­νεί­ας, γνω­στο­ποί­η­σε με επι­στο­λή του ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Hellenic Train, Μαου­ρί­τσιο Καποτόρτο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.