- Διαφήμιση -

Λίμνες Ζερέλια: Oι δίδυμες λίμνες της Ελλάδας με την «εξωγήινη» προέλευση

Κοντά στον Αλμυ­ρό της Μαγνη­σί­ας, υπάρ­χει ένα φυσι­κό τοπίο πραγ­μα­τι­κά ιδιαί­τε­ρο, που όμως ελά­χι­στοι γνω­ρί­ζουν. Σε υψό­με­τρο 130 μέτρων, στη μέση ενός κάμπου υπάρ­χει ένας υδρο­βιό­το­πος. Στα νερά του ζουν νερό­κο­τες, πάπιες, βατρά­χια, φρύ­νοι νερό­φι­δα και άλλα υδρό­βια ερπε­τά. Το καλο­καί­ρι θα συνα­ντή­σει κανείς εδώ πελαρ­γούς και άλλα πουλιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.