- Διαφήμιση -

Προσβάσιμος ο τύμβος Καστά Αμφίπολης το 2022

Το μνημείο θα είναι επισκέψιμο από συγκεκριμένες ομάδες ειδικού κοινού

Η Αμφί­πο­λη «απο­τε­λεί μεί­ζο­να αρχαιο­λο­γι­κό χώρο για την Ελλά­δα. Ο τύμ­βος Καστά απο­τε­λεί  ψηφί­δα αυτού του σημα­ντι­κού ψηφιδωτού…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.