- Διαφήμιση -

Δημήτρης Κάλμπαρης: Έφυγε από τη ζωή ο τελευταίος ήρωας του πολέμου του 1940

Σε ηλικία 106 ετών

Ο Δημή­τρης Κάλ­μπα­ρης παρά το προ­χω­ρη­μέ­νο της ηλι­κί­ας του δια­τη­ρού­σε έως το τέλος της ζωής του διαύ­γεια πνεύ­μα­τος, ενώ πέρυ­σι είχε συν­δε­θεί δια­δι­κτυα­κά με τους μαθη­τές του ΓΕΛ Αγριάς, με τους οποί­ους είχε συνο­μι­λία και τους εξι­στό­ρη­σε τη ζωή αλλά και τη δρά­ση του στον πόλεμο.

Ο Δημή­τρης Κάλ­μπα­ρης γεν­νή­θη­κε στις 16 Φεβρουα­ρί­ου του 1917 στη Μακρι­νί­τσα, ενώ είχε άλλα εννέα αδέλφια.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.