- Διαφήμιση -

4 Ιουλίου 2004: Η εθνική Ελλάδας στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης

Το Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Ποδο­σφαί­ρου 2004, ή αλλιώς Euro 2004, διε­ξή­χθη στα γήπε­δα της Πορ­το­γα­λί­ας, από τις 12 Ιου­νί­ου ως τις 4 Ιου­λί­ου 2004. Ήταν η 12η διορ­γά­νω­ση ευρω­παϊ­κού πρω­τα­θλή­μα­τος της UEFA και πήραν μέρος 16 εθνι­κές ομάδες.

Το τρό­παιο κατέ­κτη­σε η Ελλά­δα, ενά­ντια σε όλα τα προγνωστικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.