- Διαφήμιση -

Μια Ιταλίδα από τα Κουφονήσια

Από τα λίγα νησιά που οι παρα­λί­ες τους είναι η μία ωραιό­τε­ρη και πιο εντυ­πω­σια­κή από την άλλη και μάλι­στα σε μικρή έκτα­ση, όπως τα Κου­φο­νή­σια. Και μία από αυτές είναι σίγου­ρα και η Ιτα­λί­δα. Ή Πλα­τιά Πού­ντα, αν και το όνο­μα αυτό δεν είναι τόσο δημοφιλές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.