- Διαφήμιση -

Πορί: Η παραλία στα Κουφονήσια που την αποκαλούν και «παράδεισο»

Τα Κου­φο­νή­σια φημί­ζο­νται για τις παρα­λί­ες τους με τα γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά, την ψιλή άμμο και το παρ­θέ­νο τοπίο τους. Μία από αυτές είναι και το Πορί, η μεγα­λύ­τε­ρη παρα­λία στο Άνω Κου­φο­νή­σι και σίγου­ρα από τις ωραιό­τε­ρες με λευ­κή άμμο και σμα­ρα­γδέ­νια πρά­σι­να νερά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.