- Διαφήμιση -

Ανάκληση άδειας οπλοφορίας και αφαίρεση όπλου για όσους καταγγέλλονται για ενδοοικογενειακή βία

Στην άμε­ση ανά­κλη­ση της άδειας οπλο­φο­ρί­ας και στην αφαί­ρε­ση του όπλου θα προ­βαί­νει η αστυ­νο­μία για όποιον καταγ­γέλ­λε­ται ως δρά­στης επει­σο­δί­ου ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.