- Διαφήμιση -

Εκπτώσεις — Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν

Ανάσα για τους εμπόρους αλλά και τους καταναλωτές

Με βάση τον νόμο 4177/2013, οι τακτι­κές καλο­και­ρι­νές εκπτώ­σεις διαρ­κούν από τη δεύ­τε­ρη Δευ­τέ­ρα του Ιου­λί­ου μέχρι το τέλος του Αυγούστου…

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Εμπό­ριο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.