- Διαφήμιση -

ΦΠΑ επιβάλλεται και στα μικροδέματα

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις

Αλλα­γές στις τελω­νεια­κές δια­δι­κα­σί­ες εισα­γω­γής και τις δια­δι­κα­σί­ες από­δο­σης του ΦΠΑ

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.