- Διαφήμιση -

Η ελληνική πόλη – «φάντασμα» στην Ιταλία που προκαλεί ανατριχίλα

Η Ιτα­λία έχει χιλιά­δες εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να χωριά και πόλεις, κι ένα από αυτά είναι και το Craco, με τις ελλη­νι­κές ρίζες. Βρί­σκε­ται στην περι­φέ­ρεια της Basilicata, στην επαρ­χία Matera στη νότια Ιτα­λία και ιδρύ­θη­κε τον 8ο αιώ­να μ.Χ. από Έλλη­νες αποίκους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.