- Διαφήμιση -

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι της για το Παρίσι

Η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για τους φετι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στο Παρί­σι ξεκί­νη­σε. Στην Ιερή Γη της Αρχαί­ας Ολυ­μπί­ας, στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο, μπρο­στά σε χιλιά­δες θεα­τές δόθη­κε η εκκί­νη­ση για το ταξί­δι της Ολυ­μπια­κής Φλόγας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.