- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Daniel: Από σήμερα διαθέσιμη η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών

Το πρώ­το «πακέ­το» των μέτρων στή­ρι­ξης των πλημ­μυ­ρο­πα­θών της κακο­και­ρί­ας Daniel, ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση και από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα θα είναι δια­θέ­σι­μη η πλατ­φόρ­μα πρώ­της αρω­γής στη διεύ­θυν­ση arogi.gov.gr μέσω της οποί­ας θα δοθούν οι πρώ­τες ενισχύσεις.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.