- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Δωρεάν διόδια σε Ρίο Αντίρριο, Εγνατία Οδό και Ιωνία Οδό μέχρι τη Δευτέρα (11/09)

Δωρε­άν και στα δύο ρεύ­μα­τα θα είναι η διέ­λευ­ση των οχη­μά­των από τα διό­δια στη Γέφυ­ρα Ρίου — Αντιρ­ρί­ου και στην Εγνα­τία Οδό μετα­ξύ Θεσ­σα­λο­νί­κης και δια­σταύ­ρω­σης με Ιονία Οδό, με εντο­λή του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Χρή­στου Σταϊ­κού­ρα και του υφυ­πουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, αρμό­διου για τις Υπο­δο­μές, Νίκου Ταχιάου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.