- Διαφήμιση -

Καύσωνας με κλειστά σχολεία: Καμίνι η χώρα έως και την Πέμπτη με 43 βαθμούς

Τρι­ή­με­ρος καύ­σω­νας ανα­μέ­νε­ται να σαρώ­σει την Ελλά­δα από την Τρί­τη (11/06), με απο­κο­ρύ­φω­μα την Πέμ­πτη (13/04) όταν ο υδράρ­γυ­ρος θα φτά­σει — κατά τόπους — ακό­μη και τους 43 βαθ­μούς Κελσίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.