- Διαφήμιση -

Λίμνη Κάρλα: Διογκωμένη κατά πέντε φορές μετά την κακοκαιρία Daniel – Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

Πέρα­σαν πέντε μήνες από το «χτύ­πη­μα» της κακο­και­ρί­ας Daniel στη Μαγνη­σία που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τις πλημ­μύ­ρες που «βού­λια­ξαν» την περιο­χή, διέ­λυ­σαν σπί­τια, και που κατέ­στρε­ψαν δεκά­δες στρέμ­μα­τα καλ­λιερ­γή­σι­μης γης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.