- Διαφήμιση -

Τον Σεπτέμβριο σε εμπορική λειτουργία η επέκταση του τραμ στον Πειραιά

Το μέσο είχε «ακρωτηριαστεί» από τον Μάρτιο του 2020

Τα δοκι­μα­στι­κά δρο­μο­λό­για της γραμ­μής του τραμ από το ΣΕΦ έως τον Πει­ραιά θα ξεκι­νή­σουν τον Αύγουστο…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.