- Διαφήμιση -

Πρόβλημα με το κτηματολόγιο στην Καλντέρα

Αυθαίρετες γραμμές και παλιό τοπογραφικό

Στη Σαντο­ρί­νη νόμι­μα τμή­μα­τα των οικι­σμών Φηρών, της Οίας και του Ημε­ρο­βι­γλί­ου  έχουν κατα­γρα­φεί ως δημό­σιες εκτάσεις…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.