- Διαφήμιση -

«Καίνε» οι τιμές στα τρόφιμα — Πιο ακριβό το γιορτινό τραπέζι

Το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο τρα­πέ­ζι ανα­μέ­νε­ται να κοστί­σει ακρι­βό­τε­ρα φέτος στους κατα­να­λω­τές καθώς οι τιμές των τρο­φί­μων παρα­μέ­νουν στο «κόκ­κι­νο». Την ίδια στιγ­μή από την προ­σε­χή εβδο­μά­δα τίθε­ται σε ισχύ το «Καλά­θι των Χρι­στου­γέν­νων» στα σού­περ μάρκετ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.