- Διαφήμιση -

Προκαταβολή 40% για τον παγετό της Άνοιξης

Θα δοθεί στον ΕΛΓΑ ενώ έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς τον Οργανισμό.

Το ποσό που θα κατα­βλη­θεί, το οποίο εκτι­μά­ται περί­που στα 155 εκατομμύρια…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.