- Διαφήμιση -

Περιφερειακή οδός Ιωαννίνων : Ο ημερήσιος φόρτος της αντιστοιχεί σε 12.500 οχήματα την ημέρα

Μήπως ήρθε ο καιρός να διορθώσουμε αποτελεσματικά ένα λάθος που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια;

Με αφορ­μή ενός ακό­μη θανα­τη­φό­ρου ατυ­χή­μα­τος στην νέα Περι­φε­ρεια­κή οδό των Ιωαννίνων …

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Γιάν­νε­να σήμε­ρα Ioannina today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.