- Διαφήμιση -

18 Μαρτίου 1996… Ο Οδυσσέας Ελύτης φεύγει από την ζωή!

Το απέ­ρα­ντο γαλά­ζιο, το πέλα­γος, το φως, η Ελλά­δα ολό­κλη­ρη για λίγο σωπαί­νει. Ένα από εκεί­να τα παι­διά της που την αγά­πη­σαν πραγ­μα­τι­κά και χωρίς όρους ή ανταλ­λάγ­μα­τα , φεύ­γει. Ευτυ­χώς αφή­νο­ντας τερά­στιο έργο για τις επό­με­νες γενιές, την ποί­η­ση του φωτός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.