- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου 1975: To «πραξικόπημα της πιτζάμας»

Ήταν 24 Φεβρουα­ρί­ου του 1975, όταν απο­κα­λύ­φθη­κε η συνω­μο­τι­κή κίνη­ση ομά­δας αξιω­μα­τι­κών για να ανα­τρέ­ψουν την κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή. Ο τότε υπουρ­γός Άμυ­νας Ευάγ­γε­λος Αβέ­ρωφ, την χαρα­κτή­ρι­σε ως το «πρα­ξι­κό­πη­μα της Πιτζάμας»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.