- Διαφήμιση -

ΕΛΤΑ : Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης

Η χρή­ση της επω­νυ­μί­ας και των λογο­τύ­πων ΕΛΤΑ από τους απο­στο­λείς κακό­βου­λων μηνυ­μά­των είναι παράνομη…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.