- Διαφήμιση -

Ερυθρά Θάλασσα: Επαναπατρίζεται ο Ελληνας δόκιμος πλοίαρχος του St. Nikolas

Το δρό­μο της επι­στρο­φής έχει πάρει ο Έλλη­νας δόκι­μος πλοί­αρ­χος, μέλος του πλη­ρώ­μα­τος του ελλη­νό­κτη­του φορ­τη­γού πλοί­ου St Nikolas που κατε­λή­φθη από ομά­δα ενό­πλων ενώ έπλεε 50 ναυ­τι­κά μίλια ανοι­κτά των ακτών του Σοχάρ, στο Ομάν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.