- Διαφήμιση -

Πάτρα: Σκηνή σοκ.

Ο οδηγός μηχανής παραμένει σφηνωμένος κάτω από φορτηγό μετά από τροχαίο

Οδη­γός μηχα­νής  ενε­πλά­κη σε τρο­χαίο λίγο πριν τις 08.00 το πρωϊ στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Μαι­ζώ­νος και Βότση, με απο­τέ­λε­σμα να βρε­θεί κάτω από τις ρόδες φορ­τη­γού. Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.