- Διαφήμιση -

Τέλος εποχής για τα πλαστικά μίας χρήσης

Ξεκίνησε η απαγόρευση χρήσης 10 προϊόντων στην επικράτεια και σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Θα γίνει επα­να­σχε­δια­σμός των προ­ϊ­ό­ντων με οικο­λο­γι­κό πρό­ση­μο και…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.