- Διαφήμιση -

Πάτρα: Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. τη νύχτα σε παραλιακά καταστήματα

Έξι προσαγωγές

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες μετά την πραγ­μα­το­ποί­η­ση των ελέγ­χων μπή­κε λου­κέ­το σε ένα από τα κατα­στή­μα­τα ενώ οι αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν και σε έξι προσαγωγές.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.