- Διαφήμιση -

Κεφαλονιά: Εφιαλτική νύχτα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς

Η φωτιά καί­ει σε επτά εστί­ες το νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της Κεφα­λο­νιάς, στο σημείο βρί­σκο­νται ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, ενώ με το πρώ­το φως της ημέ­ρας στη μάχη της κατά­σβε­σης μπή­καν και πάλι τα ενα­έ­ρια μέσα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.