- Διαφήμιση -

Αλλάγές στις μετακινήσεις προς νησιά με πλοία και αεροπλάνα

Απο Δευτέρα (05/07)

Οι πολί­τες που επι­θυ­μούν από αύριο Δευ­τέ­ρα να ταξι­δέ­ψουν θα πρέ­πει να έχουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού ή νόση­σης, ενώ όσοι δεν έχουν κάνει ακό­μα το εμβό­λιο θα πρέ­πει να επι­δεί­ξουν αρνη­τι­κό τεστ κορο­νοϊ­ού, μορια­κό (72 ωρών) ή rapid (48 ωρών).

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.