- Διαφήμιση -

Κιλκίς: Στις 9 Ιουλίου θα ακουστεί η ιστορία του αρχαιότερου τραγουδιού στον κόσμο

Μήνυμα αισιοδοξίας μέσα στην πανδημία από το Κιλκις

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 9 Ιου­λί­ου, στις 7 το από­γευ­μα, στον χώρο των αιω­νό­βιων βελα­νι­διών της Κού­πας Κιλ­κίς, θα μετα­δο­θεί με live streaming, ενώ ο κ. Γκα­ραν­τζιώ­της θα ερμη­νεύ­σει, εκτός από τον επι­τά­φιο του Σεί­κι­λου, και τον Παιά­να του Αθή­ναιου που βρέ­θη­κε στους Δελ­φούς πάνω στο θησαυ­ρό των Αθη­ναί­ων, στο νότιο μέρος του τεί­χους και γρά­φτη­κε περί­που το 128 πΧ.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.