- Διαφήμιση -

Μπύρα Κρήτης Χάρμα: H πρώτη µικροζυθοποιία του νοµού Χανίων

H πρώ­τη µικρο­ζυ­θο­ποι­ία του νοµού Χανί­ων είναι γεγο­νός από το 2007! Και το όνο­µα αυτής δεν είναι άλλο από την Κρη­τι­κή Ζυθο­ποι­ία, µια και­νο­τό­µα ζυθο­ποι­ία που φέρ­νει την Κρή­τη στο ποτή­ρι µας χάρη στον εµπνευ­στή της Γιάν­νη Λιονάκη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.