- Διαφήμιση -

48ωρη απεργία στον χώρο της Υγείας 26 και 27 Ιουνίου

Σε πανελ­λα­δι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση προ­χω­ρούν Τετάρ­τη και Πέμ­πτη 26–27 Ιου­νί­ου οι εργα­ζό­με­νοι στον ΕΟΔΥ, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την από­λυ­ση συμ­βα­σιού­χων υγειο­νο­μι­κών στα τέλη του μήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.