- Διαφήμιση -

Ανάκληση φρέσκων ζυμαρικών από τον ΕΦΕΤ

Για τη δια­κί­νη­ση στην ελλη­νι­κή αγο­ρά φρέ­σκων ζυμα­ρι­κών, προ­έ­λευ­σης Ιτα­λί­ας, τα οποία μπο­ρεί να περιέ­χουν αρα­χί­δες, από δια­σταυ­ρού­με­νη επι­μό­λυν­ση της πρώ­της ύλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.