- Διαφήμιση -

ΕΟΔΥ: Ανησυχία για τον Ιό του Δυτικού Νείλου

Σύμ­φω­να με έκθε­ση του ΕΟΔΥ, 68 κρού­σμα­τα ιού του Δυτι­κού Νεί­λου κατα­γρά­φη­καν από τις 8 έως τις 29 Αυγού­στου, ανε­βά­ζο­ντας το σύνο­λο από την αρχή του έτους στα 89.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.