- Διαφήμιση -

ΕΟΦ: Προχωρά σε ανάκληση φαρμακευτικού προϊόντος για τον θυροειδή

Στην ανά­κλη­ση των παρ­τί­δων 2201001A & 2201000A (ημε­ρο­μη­νία λήξης 02.2025), του φαρ­μα­κευ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος «CINACALCET/ PHARMAZAC F.C.TAB 30MG/TAB» προ­χώ­ρη­σε ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων, όπως κοι­νο­ποί­η­σε με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.