- Διαφήμιση -

Παιδίατροι: Γιατί μόνο τις ώρες μαθήματος τα ραντεβού για εμβόλια Covid σε παιδιά;

Εμπλο­κή έχει προ­κύ­ψει με τον εμβο­λια­σμό των μαθη­τών ένα­ντι της λοί­μω­ξης Covid, καθώς δια­θέ­σι­μα ραντε­βού για εμβο­λια­σμό παι­διών υπάρ­χουν μόνο τις πρω­ι­νές ώρες, δηλα­δή τις ώρες που βρί­σκο­νται στο σχολείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.