- Διαφήμιση -

ΠΦΣ: Με υπευθυνότητα, στηρίζουμε την πρόσβαση των πολιτών ισότιμα στις θεραπείες τους

Με στό­χο, να εγκαι­νιά­σει έναν κύκλο πολύ­πλευ­ρου και ουσια­στι­κού δια­λό­γου με όλους τους κρί­κους της εφο­δια­στι­κής αλυ­σί­δας που εμπλέ­κο­νται στην παρα­γω­γή, εισα­γω­γή, δια­κί­νη­ση και διά­θε­ση του φαρμάκου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.