- Διαφήμιση -

Να μην βγουν ή να φορούν μάσκα το διήμερο οι ευπαθείς ομάδες λόγω αφρικανικής σκόνης” συστήνει η Παγώνη

Να μην βγουν έξω το διή­με­ρο και εάν πρέ­πει να κυκλο­φο­ρή­σουν να φορά­νε μάσκα συνέ­στη­σε στις ευπα­θείς ομά­δες η πρό­ε­δρος της της ΕΙΝΑΠ Ματί­να Παγώ­νη, καθώς οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης σήμε­ρα Τετάρ­τη 9 και αύριο Πέμ­πτη 10 Μαΐ­ου σε πολ­λές περιο­χές της χώρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.