- Διαφήμιση -

Συναγερμός για ταυτόχρονη εμφάνιση γρίπης, κορονοϊού και RSV, τι είναι η «τριδημία» που φοβίζει τους ειδικούς

Την ώρα που νέες παραλ­λα­γές του κορο­νοϊ­ού συνε­χί­ζουν να κάνουν την εμφά­νι­σή τους, οι ειδι­κοί, εκφρά­ζουν φόβους για ταυ­τό­χρο­νη εμφά­νι­ση του ιού της γρί­πης (ινφλου­έν­ζα), του ανα­πνευ­στι­κού συγκρυ­τια­κού ιού (RSV) και του covid…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.