- Διαφήμιση -

Θεσσαλία: Κλειστά τα σχολεία 25 με 27 Σεπτεμβρίου ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Nα παρα­μεί­νουν κλει­στά τα σχο­λεία στην Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας τις ημέ­ρες Δευ­τέ­ρα (25/09), Τρί­τη (26/09) και Τετάρ­τη (27/09), απο­φα­σί­στη­κε κατά τη διάρ­κεια της σύσκε­ψης στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία ενό­ψει της νέας κακο­και­ρί­ας που ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξει από αύριο τη χώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.