- Διαφήμιση -

Τέλος οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους

Πότε σταματάει η απαγόρευση κυκλοφορίας

Για την διευ­κό­λυν­ση των του­ρι­στών που θα επι­σκε­φτούν τη χώρα μας, η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να προ­χω­ρή­σει σε χαλά­ρω­ση μέτρων, όπως άλλω­στε έγι­νε και πριν από ενά­μι­ση μήνα σχε­δόν, όταν «άνοι­ξε» ο του­ρι­σμός.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.