- Διαφήμιση -

Ύσσωπος: Το φαρμακευτικό βότανο

Ο ύσσω­πος hyssopus officinalis είναι πολυ­ε­τές φυτό εγγε­νές στη Μεσό­γειο και ανή­κει στην ευρύ­τε­ρη οικο­γέ­νεια της μέντας. Ποιες ιδιό­τη­τες έχει.

Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε παρα­δο­σια­κά ως εντο­μο­κτό­νο και απω­θη­τι­κό εντό­μων. Σε παρα­δο­σια­κά θερα­πευ­τι­κά συστή­μα­τα, ο ύσσω­πος χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ευρέ­ως για τη θερα­πεία του πονό­λαι­μου, σε κρυο­λο­γή­μα­τα, σε βρογ­χί­τι­δα, σε φλεγ­μο­νές, σε κολι­κούς εντέ­ρου, ως διε­γερ­τι­κό της όρε­ξης και ως αποχρεμπτικό…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.